Kezdőlap
 
 
 


 
 
Bevezetés a terület- és településfejlesztésbe
László Mária - Pap Norbert (írta és szerkesztette)

A terület- és településfejlesztés oktatása sorozat 1. kötete


A Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékén és a jogelőd tanszékeken (Általános Társadalomföldrajz és Urbanisztika, Történeti és Politikai Földrajz Tanszék) 1994 óta zajlik szakirányú terület- és településfejlesztési képzés. A kötet mindkét szerzője aktív alakítója, meghatározó szereplője volt  az elmúlt több mint 12 évben a szakirányú oktatásnak, valamint a terület- és településfejlesztéssel összefüggő kutatásoknak. Ez időszak alatt jelentős mértékben átalakult - több alkalommal is - a képzéssel szembeni szakmai követelmények rendszere. Az elméleti kérdések mellett a gyakorlati problémákra történő válaszkeresés is folyamatosan formálta az oktatás tematikáját, ösztönözte a hallgatók és az oktatók munkáját. A graduális képzés mellett az Európai Uniós szakértői képzésben a térségfejlesztés szakirány is komoly hallgatói érdeklődésre talált, ahol a gyakorlatban is dolgozó, különböző alapdiplomával rendelkező szakemberek vettek részt az oktatásban. A földrajz és a geográfus szakképzés keretében a terület- és településfejlesztés/urbanisztika oktatása a települési és kistérségi sajátosságokra helyezi elsősorban a hangsúlyt, de foglalkozunk az államszervezés és terület-szervezés kérdéseivel, a közigazgatás és az önkormányzatiság problémáival, gyakorlatilag a térszervezés és térszerveződés minden szintjén. Az időközben megjelent számos szakkönyv csak részben volt képes kielégíteni a helyi oktatási igényeket. A sajátos pécsi profil kialakítása szintén indokolta egy, a helyi kutatásokon, gyakorlaton, érdeklődésen formálódott felső-oktatási jegyzet megírását, kiadását.

A jelen munkát több szempontból is hiánypótlónak tekinthetjük. Egyrészt tematikája megfelel a hallgatói érdeklődésnek, ami a diplomaszerzés utáni munkába állást segítő első lépésekhez kapcsolódik. Másrészt - bár sok tekintetben lehetett volna még bővíteni a tárgyalt témák körét - világos elvi útmutatással szolgál a hallgatóság számára, elsősorban szemléletformáló igénnyel.
 

 
 
B5, 162 oldal, karton kötés
ISBN 978-963-9632-06-6

Már nem rendelhető


 

Kezdőlap   |   Elérhetőség
Lomart  ©  2021